CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

Điều kiện để bạn trở thành khách hàng thân thiết tại Hapydy – Có mua 01 sản phẩm bất kỳ ở trung tâm HAPYDY – Cung cấp họ và tên, số điện thoại di động, địa chỉ nhận hàng Quyền lợi khi trở thành khách hàng thân thiết – GIẢM 40% CHO 1 ĐƠN HÀNG … Đọc tiếp CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT